| | | |
 • : 417
 • : admin
 • : 26-01-2018, 17:50
26-01-2018, 17:50

-

:


30.10.2017j. kuni assistent  Aytbaeva A. tarepinen o`tkerilgen ashiq sabag`i
 

Bioximiya pa'ni assistenti Aytbaeva A "Stomatologiya" fakulteti 223-toparina "Biologiyaliq ximiya ha'm awiz boslig'i bioximiyasi" pa'ninen o'tken "Katobalizmnin' uliwma jollari" atamasindag'i ashiq sabag'i bolip o'tti.
07.11.2017j. kuni assistent  Izbasqanova G.E. tarepinen o`tkerilgen ashiq sabag`i
Meditsinaliq ximiya kafedrasi assistenti Izbasqanova G.E. nin' "Mediko-profilaktika ha'm Farmatsiya fakulteti" 126-topar talabalarina  "Anorganik ximiya " pa'ninen o'tken "Atom du'zilisi. Dawirlik nizam. Atomlardin' tiykarg'i xarakteristikasi " atamasinda ashiq sabag'i bolip o'tti.
 18.12.2017j. kuni assistent  Babaniyazova J.J. tarepinen  Ammiaktin' payda boliwi ha'm onin' ziyansizlandiriliw jollari. temasinda Ashiq sabaq  otildi. Ashiq sabaqta taza pedagogikaliq usili Galeriya boylap aylana usilinan paydalandi. 
   Ashiq sabaq komissiya agzalari Ilimiy  ken'es ka'tibi Jiemuratova Gulparshin., Bilimlendiriw sapasin qadag'alaw bolim baslig'i Seydakova Guljamal.,
 Oqiw bolim basligi Abdirazakov Xusan., Pediatriya  fakulteti dekani Qutlimuratov M., Meditsinaliq ximiya kafedra basligi Xojambergenov Qadir
 

 
 
  
   18.11.2017 kuni assistent  Aytbaeva A.B. tarepinen Pediatriya fakulteti 203-topar talabalarina Biologiyaliq ximiya pa'ninen  Lipidler almasiwi, lipidlerdin' sin'iriliwi, soriliwi ha'm tasiliwi. temasinda Ashiq sabaq  otildi. 
   Ashiq sabaqta taza pedagogikaliq usillardan Baliq skeleti, Miy hujimi usillarinan jaqsi paydalandi. Talabalardin bilimin test, situwataion maselesi menen aniqladi. Ashiq sabaqqa qatnasqanlar  Oqiw bolim basligi Abdirazaqov X., Pediatriya fakulteti dekan orinbasari Ametov R., kafedra basligi Xojambergenov Q.M.

 
   . kuni assistent Aytbaeva A.B. tarepinen Mediko-profilaktika isi fakulteti 214-topar talabalarina Zatlar almasiwi ham funktsiyalarinin gormonlar arqali basqariliwi. temasinda Ashiq sabaq otildi. Ashiq sabaqta taza pedagogikaliq usillardan Klaster , Kim kop,kim tezusillarinan jaqsi paydalandi. Talabalardin bilimin test, situwataion maselesi menen aniqladi. Ashiq sabaqqa qatnasqanlar Ishki manitorink ham qadagalaw bolimi basligi Xakimov D., Oqiw bolim basligi Shuwaqbaeva N., Pediatriya isi fakulteti dekan orinbasari Xabipov M., kafedra basligi Meldebekova S.U.
 
 
 
     19.01.2018j. kuni assistent Pirnazarov B.U. tarepinen Emlew isi fakulteti 212-topar talabalarina Ashiq sabaq  otildi. Ashiq sabaqta taza pedagogikaliq usillardan Miy hujimi, Galereya boylap aylana, Baliq skeleti usillsrinan jaqsi paydalandi. Ashiq sabaqqa qatnasqanlar Pediatriya fakulteti dekani Qutlimuratov M., Oqiw bolim basligi Abdirazakov X., Meditsinaliq ximiya kafedrasi baslig'i Xojambergenov Q.M., Kafedra professor oqitiwshilari 
 

    27.04.2018 j ku'ni assistent Pirnazarov B.U. ta'repinen "Joqari Miyribiykelik isi" fakulteti 121-topar Joqari miyribiykelik isi fakultetine "Lipidler almasiwinin' buziliwi" temasinda talabalarg'a ashiq sabaq o'tkerildi. Ashiq sabaq joqari pedagogikaliq sheberlik penen  taza pedagogik usillardan "Kollakvium", "Miy hu'jimi", "Blits soraw" usillarinan jaqsi paydalanildi. Ashiq sabaqqa Meditsinaliq ximiya kafedrasi baslig'i Xojambergenov Q ha'm kafedra assistentleri qatnasti.  

    30.04.2018j ku'ni Meditsinaliq ximiya kafedrasi assistenti Babaniyazova Janna Jaqsibekovna  "Mediko-profilaktika" fakulteti 218-topar talabalarina "Biologiyaliq ximiya" pa'ninen "Bioximiya tsentralnoy nervnoy sistemi" temasinda "INGLIZ TILINEN"ashiq sabaq o'tti. Ashiq sabaq joqari pedagogikaliq sheberlik penen  taza pedagogik usillardan "Naytdi svoyu paru", "Monopoliya", usillarinan
paydalandi. Ashiq sabaqqa "Mediko-profilaktika ha'm Farmatsiya" fakulteti dekani Meldebekova Sawle Undashevna, Meditsinaliq ximiya kafedrasi baslig'i Xojambergenov Q ha'm kafedra assistentleri qatnasti.  
 • : 486
 • : admin
 • : 26-01-2018, 17:48
26-01-2018, 17:48

.

:

Meditsinaliq ximiya kafedrasi assistentlerinin' O'zbekistan Respublikasi Konstitutsiyasinin' qabil etilgen ku'nine o'tkerilgen keshe. 

 • : 370
 • : admin
 • : 26-01-2018, 17:44
26-01-2018, 17:44

:


.

 

 
 
 • : 991
 • : admin
 • : 26-01-2018, 17:27
26-01-2018, 17:27

:


   Қққ 1990 - . . ... Қ .,   ... ., ... . .

   1990 1-   ғқ - қ ... .. .

  2006-2007 қ қ ,   қ . ... . .

   2009-2010 қ қ , қ . ... .

   2014- , қ , ... .. .

   2017- " " .  Қ..Ҳ қ   .. .., : ., ., ., ., ., .,  қ.